Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

CSR & Hållbarhetsdag för textil- och modeindustrin

CSR & Hållbarhetsdag för textil- och modeindustrin

Välkommen till en dag med hållbarhet och CSR i centrum den 9 november!

Ett EU-direktiv som förväntas träda i kraft och bli svensk lag den 1 december 2016 gör hållbarhetsredovisning obligatoriskt för bolag med mer än 250 anställda. Den 19 maj beslutade regeringen om lagrådsremiss om företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Lagändringarna i lagrådsremissen innebär bl.a. att företag som uppfyller fler än ett av följande kriterier ska upprätta en årlig hållbarhetsrapport från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter den sista december i år:

 • 250 anställda i medeltal
 • 175 miljoner kr i balansomslutning
 • 350 miljoner kr i nettoomsättning

Med anledning av de nya förutsättningarna vill TEKO bjuda in till en dag med hållbarhet och CSR i fokus. Vi har bjudit in ett antal intressanta personer som kommer berätta om hur deras företag/organisation arbetar med CSR och hållbarhet. Vi diskuterar bland annat FN:s hållbarhetsmål utifrån TEKO:s synvinkel samt miljö, korruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och personalfrågor. Missa inte!

Program

 • 09:30-10.00: Välkomstfika
 • 10:00-10:30: Cecilia Tall, Generalsekreterare TEKO. ”FN:s hållbarhetsmål och förutsättningar för svenska tekoföretag”
 • 10:30-11:15: Sofia Bildstein-Hagberg, Expert finansiell rapportering, Svenskt Näringsliv. ”Information om den nya lagen om hållbarhetsredovisning”
 • 11:15-11:30: Bensträckare
 • 11:30-12:15: Gunnar Bäckström, Group Compliance Officer, NCC. ”NCC Compass, en fråga om etik och moral i byggbranschen”.
 • 12:15-13:15: Lunch
 • 13:15-14:00: Helen Jakobsson, Senior Environmental Specialist, SCA. ”SCA:s hållbarhetsarbete”.
 • 14:00-14:45: Ingrid Porss, Human Rights & Social Sustainability, Lindex. ”Mänskliga rättigheter och textil produktion”.
 • 14:45-15:15: Fikapaus
 • 15:15-16:00: Fredrik Johansson, Business Developer, FOV Fabrics. ”Hållbarhet ur en textilproducents perspektiv. Hur kan vi bidra till ett bättre samhälle?”
 • 16:00-16:30: Avslutning Cecilia Tall, TEKO

Plats: Textile Fashion Center, Borås (lokal: Garveriet), Skaraborgsvägen 3.

Anmälan

Anmäl dig och eventuella kollegor senast den 1 november genom att skicka ett mejl till henrik.eriksson@teko.se. Ange företagsnamn, fakturaadress, namn på deltagare, e-post samt ev. allergier.

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i TEKO, dock utgår en no-showavgift om 500 kr. Kom ihåg att meddela oss vid förhinder.
1 000 kr. för icke-medlemmar
0 kr. för studenter och anställda vid högskola, exklusive lunch.
Avgiften faktureras efter konferensen.