Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

BioLyftet utbildning, Göteborg

BioLyftet utbildning, Göteborg

BioLyftet arrangerar två utbildningsdagar (4 och 25 sept) i Göteborg för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Datum och tid: 4 september samt 25 september 2019, kl. 09.00-16.00. Kaffe serveras från kl. 08.30. Utbildningen börjar kl. 09.00.
Plats: RISE, Argongatan 30, Mölndal.
Anmälan: Anmälan görs senast den 28 augusti 2019 via denna länk: https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=749189X180912734X66675.

Utbildningen omfattar två dagar där halva tiden ägnas åt biobaserade och återvunna material. Vilka alternativa material finns? Hur presterar de? Under de två dagarna hålls också olika workshop-moment. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna: Var är vi idag? Vart vill vi nå? Vad vill våra kunder? Vilka hinder finns? Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i? Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera funktioner från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag behöver delta.

Deltagandet i BioLyftet är kostnadsfritt.

Frågor och mer information
För frågor och mer information kontakta Erik Perzon, projektledare, erik.perzon@ri.se, 0761-47 63 87.

Datum

04 September 2019

Plats
RISE, Mölndal
Läs mer
Kontaktperson

Erik Perzon

E-mail: erik.perzon@ri.se