BioLyftet- företagsutbildning om hållbara material

BioLyftet- företagsutbildning om hållbara material

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter. Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Datum och intresseanmälan

Kursdagar: 11 maj, kl. 09.00-16.00, samt 25 maj 2021, kl. 09.00-15.15. Gör intresseanmälan till kursen senast den 4 maj. I god tid före utbildningen startar får du information om du fått plats på kursen. Deltagande i BioLyftet är kostnadsfritt.

Anmäl ditt intresse till BioLyftet här

Initiativet till BioLyftet kommer från BioInnovation och genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna. Projektledare är Philip Gillgard, RISE.

Datum

11 maj 2021

Plats
Läs mer
Kontaktperson

Tel. 076-147 63 36

E-mail: [email protected]

11
maj
BioLyftet- företagsutbildning om hållbara material
Tis 11 maj, kl. 09:00–16:00
Download to your calendar