Arbetsrättsdagarna 2019

Arbetsrättsdagarna 2019

Arbetsrättsdagarna 2019

Den 8 oktober anordnar Teknikföretagen och TEKO det första tillfället av våra årliga arbetsrättsdagar och redan nu kan du som medlemsföretag boka in det i god tid.

Vi anordnar Arbetsrättsdagarna på följande orter:

8 oktober – Umeå
15 oktober – Stockholm
22 oktober – Göteborg
24 oktober – Malmö
7 november – Jönköping

Tid: 08.30 – 16.00

Anmäl dig här.

 • Dagen är en möjlighet att uppdatera sig på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet, att ställa frågor till våra experter och utbyta erfarenheter i branschen.Nytt för i år är att du kan välja olika seminarier på för- och eftermiddagen.Förutom detta får du också en uppdatering på viktiga nyheter inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

  Program
  08.30 – Kaffe och registrering
  09.30 – Inledning
  10.00 – Seminariepass 1
  12.00 – Lunch
  13.00 – Seminariepass 2
  14.30 – Kaffe
  15.00 – Nytt och på gång
  16.00 – Avslut

  På förmiddagen kan du välja mellan

  – Arbetsbrist –
  Genomgång vad en arbetsgivare bör tänka på när en arbetsbristsituation blir aktuell, vilka regler som gäller och hur dessa kan hanteras praktiskt.

  Vi redovisar skyldigheter och möjligheter i fråga om information, förhandlingar och varsel till Arbetsförmedlingen, hur arbetsgivaren avgör vilka som ska sägas upp och hur detta sker, vad som gäller för att en turordningsöverenskommelse ska vara giltig och hur uppsägningar till slut genomförs på ett formellt korrekt sätt.

  Även omställningsförsäkringar som finns inom vårt avtalsområde, förutsättningar för företrädesrätt till återanställning och vad som händer vid eventuell tvist. Arbetsgivare får givetvis inte diskriminera vid uppsägning varför vi även belyser denna aspekt.

  – Inhyrning och Entreprenad –
  Att få flexibilitet och kompetens är ett vanliga incitament till att vilja hyra in arbetskraft eller att lägga ut arbetet på entreprenad.
  Under seminariet går vi igenom vad du som arbetsgivare måste tänka på och förhandla om innan du låter någon utföra visst arbete för företagets räkning eller i verksamheten.

  På eftermiddagen kan du välja mellan

  – Arbetstider, att använda den flexibilitet Teknikavtalen ger –
  Vi går igenom arbetstidsreglerna i Teknikavtalen, i syfte att visa vilka möjligheter medlemsföretagen har att påverka produktionstiden och arbetstiden. Även reglerna om ordinarie arbetstid och dess förläggning, vilotid, m.m. med fokus på vilka möjligheter som Teknikavtalen ger att få till stånd en flexibilitet i arbetstidsförläggningen.

  – Arbetsmiljö och förändring av verksamhet –
  När ändringar i verksamheten planeras säger Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ska bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska riskbedöma förändringen, eller, som vi ibland kallar det, göra en konsekvensanalys. Vad är det för förändringar som ska riskbedömas? Hur gör vi? Och om vi inte gör det, vad händer då?

  Förutom att arbetsgivaren ska riskbedöma en förändring av verksamheten ska skyddsombud ges möjlighet att delta vid planering av till exempel nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation. Vad betyder detta?

  Vi vänder oss till dig som företagsföreträdare arbetar med personal- och arbetsmiljöfrågor i något av våra medlemsföretag.

  Boka in datum och plats som passar dig bäst.

  Pris: 2600:-
  Priserna är exklusive moms.