Access2Markets – seminarium om export och import från och till EU

Access2Markets – seminarium om export och import från och till EU

Access2Markets är EU-kommissionens nya databas där EU:s exportörer och importörer kan hitta detaljerad information om tullar, ursprungsregler, skatter, formaliteter, produktkrav, handelshinder, handelsstatistik m.m. I databasen finns information om vilka dokument som krävs och kontaktuppgifter till behöriga myndigheter för 122 länder. Utförlig information finns också om fördelarna med EU:s frihandelsavtal, inklusive med Storbritannien.

EU-kommissionen genomför nu digitala, kostnadsfria utbildningsseminarier om Access2Markets riktade till företag, branschorganisationer, handelsfrämjare och andra intresserade. Det första seminariet som genomfördes hade 900 deltagare. De flesta var företag.

Tid: Nästa seminarium anordnas den 25 februari 9.00-11.00. Svensk tolkning kommer att finnas. Detta innebär att det går bra för svenska företag och andra att ställa frågor på svenska.

Anmälan: Information om seminariet och hur du anmäler dig finns under rubriken Training Seminar här.

Access2Market har tagits fram som en del av EU:s arbete med att undanröja handelshinder, ett arbete där Kommerskollegium deltar för Sveriges räkning.

 

Datum

25 februari 2021

25
feb
Access2Markets – seminarium om export och import från och till EU
Tors 25 feb, kl. 09:00–11:00
Download to your calendar