TEKO anser att:

 

  • små som stora företag ska få effektivt skydd fört sina innovationer genom patent, varumärken, upphovsrätt eller mönsterskydd.
  • det därför är nödvändigt att man sänker kostnaderna, särskilt på patent.
  • det måste bli lättare att i praktiken stoppa dem som kopierar skyddade produkter.
  • företagen måste ha en rimlig chans att få tillbaka sina investeringar då framtagandet av nya produkter kräver investeringar. Om andra kan kopiera produkten så snart den når marknaden och konkurrera med ett pris som inte behöver täcka utvecklingskostnaderna, då lönar det sig knappast att satsa på kostnadskrävande produktutveckling. Det blir också svårt att få riskkapital. Det är därför viktigt att små innovativa företag har möjlighet att skydda sina investeringar.
  • Sverige ska ansluta sig till den s.k. Londonöverenskommelsen som innebär att kostnaderna för patent inom Europa kan sänkas.
  • EU:s medlemsländer ska enas om ett bra och billigt EU-patent utan krav på omfattande översättningar.
  • Sverige och andra länder ska enas om en förenklad ordning där man bara behöver processa i en domstol för att få stopp på patentintrång i flera länder.
  • tull, polis och åklagare bör få bättre kompetens, mer resurser och ett tydligare uppdrag att ingripa mot förfalskade produkter.
  • EU måste ta till krafttag i arbetet med piratkopierade produkter både inom EU och utanför.
  • de olika europeiska tullmyndigheterna bör samordnas på ett bättre sätt för att effektivisera beslagtagandet av illegala produkter.