Affärsjuridik - rådgivning

Teknikföretagens affärsjuridiska avdelning bistår TEKO:s medlemsföretag med affärsjuridisk rådgivning.

Vår affärsjuridiska kompetens

Vår kompetens omfattar i första hand juridiska frågor inom företagens löpande affärsverksamhet, till exempel avseende:

  • avtal om köp
  • försäljning
  • tjänster
  • anläggningsleveranser
  • representant- och licensavtal

Områden som ej omfattas av rådgivning är bolagsrätt, skatterätt eller ägarfrågor.

Vid tvister kan vår hjälp avse rådgivning och bistånd vid förhandlingar – dock ej uppdrag som ombud vid processer.

Avtal och tvister mellan medlemsföretag

Vid tvister mellan två medlemsföretag kan vi med hänsyn till jäv inte ge råd till någon av parterna hur de bör agera. Vår rådgivning inskränker sig då till att ge faktiska upplysningar om rättsläget. När två medlemsföretag avser att ingå avtal kan vi åta oss att hjälpa den part som så önskar att klargöra innebörden av föreliggande avtalsförslag.

Debitering

All rådgivning som klaras av med ett telefonsamtal eller med en kortare mejlväxling ingår i medlemsavgiften. Vid mer omfattande uppdrag debiterar vi faktiskt nerlagd tid, för närvarande med 1600 kronor per timme, samt ersättning för våra kostnader för resa och traktamente.