GINETEX

Den internationella standarden för skötselmärkning, ISO 3758:2012, är frivillig men används av de flesta kläd- och textiltillverkare. Organisationen GINETEX har tagit fram symbolerna för skötselmärkning i denna standard och äger rättigheterna till dem. Symbolerna är varumärkesskyddade i många länder i världen vilket medför att de företag som vill använda symbolerna i sina textilprodukter måste inneha en licens.

Sedan den 28 oktober 2014 är TEKO nationell medlem för Sverige i organisationen GINETEX – The International Association for Textile Care Labelling. Detta innebär att i Sverige tecknas licens för att använda symbolerna hos TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag. Genom att TEKO är medlem i GINETEX får TEKO:s medlemsföretag utan extra kostnad rätten att utnyttja de varumärkesskyddade symbolerna för skötselmärkning. Rätten att använda sig av symbolen för clevercare.info (tvätta smart) ingår i medlemskap (=licensavtal). Syftet med att använda dessa symboler är att underlätta för konsumenterna, minska miljöpåverkan och öka produkternas livslängd.

 

Logga till smart ginetex

 

Läs mer om GINTETEX här!