Forskning & Innovation

Forskning och innovation är ett av TEKO:s prioriterade områden. Vi menar att satsning är avgörande för Sveriges fortsatta utveckling som betydande nation när det gäller forskning, innovation, utveckling och produktion av varor och tjänster som svarar mot marknadens behov, utvecklingens möjligheter och planetens förutsättningar. Centralt för innovationsområdet är fokuseringen på hela värdekedjor som integrerar forskning, innovation och produktion med marknadens och de politiskt styrda förutsättningarna.

Under de senaste åren har arbetet med dessa frågor intensifierats inte minst då det gäller arbetet i TEKO:s stiftelse, Stiftelsen Svensk Textilforskning. Kort benämner vi stiftelsen SST och man kan säga att SST:s styrelse fungerar som en innovationsgrupp åt TEKO. SST har till ändamål att i samarbete med TEKO understödja och befordra teknisk-vetenskaplig forskning och högre undervisning rörande textila produkter samt deras framställning och användning.

I övrigt är TEKO involverat i ett flertal forskningsprojekt så som exempelvis BioInnovation, Mistra Future Fashion och Trash 2 Cash för att nämna några. Forskningsprojekten är såväl tvärdisciplinära som branschöverskridande och löper över kort eller lång tid. Dessa hanterar olika aktuella ämnen inom textilforskning så som exempelvis innovativa och alternativa material, hållbarhetsfrågan, förnyelsebara råvaror eller nya färgningstekniker. Mer om dessa finns att läsa under respektive projekt.